Starten met een fiets van de zaak

Starten met een fiets van de zaak Gebruik je de beroepsfiets niet of nauwelijks voor privédoeleinden, dan ben je verplicht de fiets als bedrijfsvermogen te beschouwen. Als je een dure fiets hebt aangeschaft, waardoor de kilometerkosten hoger zijn dan € 0,19 per kilometer, dan kun je de fiets over het algemeen ook beter als bedrijfsvermogen… Lees Verder


Prinsjesdagspecial 2017

Welke voorstellen bevat het pakket Belastingplan 2018? De Prinsjesdagspecial 2017, opgesteld in opdracht van de NBA, biedt een handzaam overzicht van de aangekondigde maatregelen. De tekst van het Belastingplan 2018 begint dit jaar met de mededeling dat het pakket aan maatregelen het beste beschreven kan worden als het “beleidsarme pakket Belastingplan 2018”. Deze aanduiding zegt… Lees Verder


Uitdeling, kredietfaciliteit zonder limiet van de BV

Indien u als DGA geld van uw BV leent, is het van belang dat deze gelden te zijner tijd worden terugbetaald. De Rechtbank Gelderland heeft onlangs uitspraak gedaan in een zaak waarin een DGA forse bedragen van zijn BV had geleend. Verkapte winstuitdeling. Als een BV geld uitleent aan haar directeur-grootaandeelhouder (DGA) waarvan aannemelijk is… Lees Verder


Fiets van de zaak niet zo simpel

In een recent persbericht hekelt BOVAG de fiscale regels voor de fiets van de zaak. Reden om weer eens aandacht te besteden aan de fietsregeling.   Belastingvrij geld lenen. Voor een fiets van de zaak bestaat er binnen de werkkostenregeling geen specifieke regeling. Het enige dat de wetgever hiervoor heeft geregeld, is een nihilwaardering van… Lees Verder


Te laat betaald? Niet standaard een boete

Als u te laat uw belasting betaalt, kunt u geconfronteerd worden met een verzuimboete. De Belastingdienst legt dergelijke boetes regelmatig op. Uit een recente rechtszaak is echter op te maken dat dit niet zomaar is toegestaan. Wat speelde er? Voorlopige aanslag. In een zaak voor het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 01.05.2017 (GHSHE:2017:703) , gaat het om een… Lees Verder


Pensioen in eigen beheer, financiële planning

Iedereen die serieus met zijn financiën bezig is, moet ook naar de toekomst kijken. Kunt u, als u stopt met werken, blijven doorleven zoals u gewend bent? Zijn hier zaken veranderd door de keuzes inzake uw pensioen in eigen beheer? Wat de BV ook uitkeert … Pensioen, ODV of dividend. Zorgen dat u na uw… Lees Verder


Benut de investeringsaftrek tot het maximum

Nu het einde van het jaar weer in zicht komt, is het een goed moment om eens naar uw investeringen te kijken. Een goede planning kan u een extra fiscale aftrek opleveren of voorkomen dat u deze extra aftrek weer moet terugbetalen. Investeringsaftrek. De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is met name bedoeld voor het MKB. Daarom is… Lees Verder


Oppassen met inhuren van zzp’ers?

Zoals bekend, is de handhaving van de Wet DBA opgeschort tot 1 juli 2018. Uit twee interne memo’s zou blijken dat de fiscus toch al strenger handhaaft. Modelovereenkomst voorleggen. Als u een zzp’er inhuurt, dan is het fijn als u zeker weet dat de Belastingdienst niet achteraf stelt dat er geen sprake was van zelfstandigheid en u een… Lees Verder


Extra giftenaftrek culturele instelling vervalt

Gift aan ANBI. Als uw BV een gift aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) doet, dan is deze gift aftrekbaar van de winst. De giftenaftrek mag maximaal 50% van de winst bedragen met een absoluut maximum van € 100.000,-. Extra aftrek. Als uw BV een gift doet aan een culturele instelling, dan wordt de aftrek… Lees Verder


Achter de schermen bij een belastingcontrole

Ondernemers die een belastingcontrole krijgen, vragen zich waarschijnlijk af hoe de Belastingdienst te werk gaat bij het voorbereiden en uitvoeren van een belastingcontrole. Wat is voor u belangrijk om te weten? Volgens het boekje. Controlemedewerkers van de Belastingdienst moeten bij het plannen en uitvoeren van een controle de richtlijnen van de Belastingdienst volgen. Hoe bepalen… Lees Verder