Pensioen in eigen beheer, financiële planning

Iedereen die serieus met zijn financiën bezig is, moet ook naar de toekomst kijken. Kunt u, als u stopt met werken, blijven doorleven zoals u gewend bent? Zijn hier zaken veranderd door de keuzes inzake uw pensioen in eigen beheer?

Wat de BV ook uitkeert …

Pensioen, ODV of dividend. Zorgen dat u na uw arbeidzame leven, kunt blijven leven zoals u gewend was, kan op vele manieren. Het komt aan op het sturen van inkomen en uitgaven. Bij pensioen in eigen beheer zijn de mogelijkheden divers. Uitgaande van de situatie dat de aandelen volledig in bezit zijn bij u als directeur-grootaandeelhouder (DGA) en pensioengerechtigde, maakt het in eerste instantie niet uit of de BV nu pensioen, een oudedagsvoorziening, salaris of dividend uitkeert. Al het vermogen in de BV is uiteindelijk bestemd voor u als DGA. Wij gaan er voor dit artikel van uit dat het pensioen in eigen beheer is omgezet in een oudedagsverplichting (ODV).

Tariefsvoordeel. Het meeste voordeel wordt uiteraard behaald door het vermogen tegen een zo gunstig mogelijk tarief uit de BV te halen. Hierbij moet u een inschatting maken tegen welk tarief een pensioenuitkering belast wordt. Het tarief van een ODV-uitkering zal vaak lager zijn omdat de ODV-uitkering vaak lager is dan een pensioenuitkering. Wat minder uitgekeerd wordt bij een ODV ten opzichte van pensioen, zal uitgekeerd kunnen worden als dividend. Let op. Bij deze planning kijkt u vele jaren vooruit. Houd er rekening mee dat tarieven en wetgeving nog kunnen wijzigen. Enig voorbehoud omtrent de uitkomst is dus wel op zijn plaats.

Wat na overlijden van de DGA?

Partnerpensioen of ODV. In de meeste pensioenvoorzieningen is er ook sprake van een partnerpensioen. Dit pensioen gaat in zodra de DGA is komen te overlijden. Als het pensioen is omgezet in een ODV, werkt dit net iets anders. Zodra de uitkeringsgerechtigde overlijdt, gaat het uitkeringsrecht over op de erfgenamen. Wie de erfgenamen zijn, regelt een testament en als er geen testament is, dan regelt de wet dit. In de meeste situaties zullen de erfgenamen de partner en de kinderen gezamenlijk zijn.

Bij testament regelen.  Het is dus niet mogelijk om bij overeenkomst af te wijken van deze regels. Als het de bedoeling is dat de uitkering volledig naar de partner gaat, is een aanpassing van het testament de enige manier om dit te regelen.

Afwikkeling van de ODV na overlijden

Na het overlijden van de uitkeringsgerechtigde gaan de rechten dus over op de erfgenamen. Wat voor soort uitkering zij krijgen, hangt af van de vraag of de uitkering reeds is ingegaan.

Reeds ingegane uitkering. Als de uitkering van de ODV reeds is ingegaan, wordt na het overlijden de ingezette uitkeringsreeks gewoon afgemaakt. De uitkeringen komen toe aan de erfgenamen samen. Dus als er drie erfgenamen zijn, krijgt ieder 1/3 deel van de uitkering. Deze uitkeringen worden belast bij de ontvanger op het moment dat hij een termijn ontvangt.

Uitkering is nog niet ingegaan. Is de uitkering nog niet ingegaan op het moment dat de uitkeringsgerechtigde overlijdt, dan moeten de erfgenamen ieder voor hun aandeel een uitkering bedingen. Deze uitkering moet een looptijd van 20 jaar hebben en moet binnen één jaar na het overlijden ingaan. De uitkeringen worden fiscaal belast bij de ontvanger op het moment van ontvangst. Tip.  Een ODV is net als een pensioenuitkering vrijgesteld van erfbelasting.

Als uw pensioen in eigen beheer is omgezet in een oudedagsverplichting (ODV), bedenk dan goed wat er met de ODV gebeurt na uw overlijden. Als het niet de bedoeling is dat de erfgenamen tezamen de uitkeringen moeten gaan delen, zorg er dan voor dat dit goed wordt vastgelegd in uw testament.